Exkursionen: Porto Baldauf Prill Lutz | Architekten | PartGmbB

Ort
Porto, PortugalJahr
2016Bilder
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Braga
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Mosteiro de Tibeas
Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Capela da Boa Nova
Capela da Boa Nova
Torre dos clérigos
Torre dos clérigos
Torre dos clérigos
Torre dos clérigos
Altstadt
Altstadt
Porto
Porto
Porto
Porto
Ponte Dom Luis
Ponte Dom Luis
Ponte Dom Luis
Ponte Dom Luis
Ponte Dom Luis
Ponte Dom Luis
Kirche Alvaro Siza - Santa Maria Marco de Canavezes
Kirche Alvaro Siza - Santa Maria Marco de Canavezes